Biblia Hosanna - Nowy Testament:

Mateusza
Marka
W przygotowaniu: Łukasza
W przygotowaniu: Kolosan
2 Tesaloniczan
2 Tymoteusza
Tytusa
Filemona
W przygotowaniu: 1 Piotra
2 Piotra
1 Jana
2 Jana
3 Jana
Judy
Apokalipsa

Dostrzeżone błędy i ewentualne uwagi możesz przesyłać na adres: kontakt

O przekładzie:

Prace nad Biblią Hosanna rozpoczęły się w 2013 roku. Początkowo Biblia Hosanna miała być uwspółcześnieniem przekładu Nowego Testamentu Bolesława Goetzego. Wkrótce okazało się, że uwspółcześnienie nie daje zadowalających efektów i podjęto decyzję o wykonaniu całkowicie nowego tłumaczenia Pisma Świętego w oparciu o tekst Nestle-Aland.
Zakończenie prac nad Nowym Testamentem nastąpi w roku 2025. Wówczas rozpoczną się prace nad Starym Testamentem.
Tłumaczem Biblii Hosanna jest Przemysław Gola - teolog, filolog klasyczny oraz kaznodzieja Wspólnoty chrześcijan w Częstochowie.

Biblia Hosanna jest głównym przekładem używanym przez Szkołę Biblijną Hosanna. Jej tekst jest również rozpowszechniany w ramach akcji Ewangelia w każdym domu.
Po raz pierwszy Biblia Hosanna została odczytana w czasie nabożeństwa 18 czerwca 2023 r. Uczynił to Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Zborze KChWE w Kielcach.
30 września 2023 r. fragment z Biblii Hosanna został odczytany w czasie uroczystości chrztu wodnego nad Zalewem Poraj na rzece Warcie, którego udzielał pastor Przemysław Gola.
23 listopada 2023 r. Biblia Hosanna stała się podstawą rozważań w ramach tzw. "Czwartku z Biblią".