Biblia Hosanna

1 Piotra

Powrót do listy ksiąg

1
(1) Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, emigrantów diaspory Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, (2) zgodnie z uprzednią wiedzą Boga Ojca w uświęceniu Ducha do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam pomnożą. (3) Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, [który] zgodnie ze swoim wielkim miłosierdziem do odrodził nas do nadziei żywej przez wzbudzenie Jezusa Chrystusa z martwych (4) do dziedzictwa niezniszczalnego, nieskazitelnego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebiosach. (5) Jesteście [bowiem] strzeżeni mocą Boga przez wiarę w zbawienie, które ma się objawić w czasie ostatecznym. (6) Dlatego radujcie się, chociaż teraz, gdy trzeba, jesteście nieco zasmucani różnymi doświadczeniami, (7) aby wypróbowana wasza wiara okazała się cenniejsza niż zniszczalne złoto, które jest próbowane w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. (8) Choć Go nie widzicie, miłujecie, a teraz Go nie widząc, wierzycie, radujecie się radością niewysłowioną i pełną chwały, (9) osiągając cel waszej wiary - zbawienie dusz. (10) Tego zbawienia poszukiwali i dociekali prorocy, którzy prorokowali o łasce względem was.

2

3

4

5

Powrót do listy ksiąg