Biblia Hosanna

2 Jana

Powrót do listy ksiąg

Rozdział 1
(1) Prezbiter do wybranej pani i jej dzieci, które ja miłuję w prawdzie, a nie tylko ja sam, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę, (2) ze względu na prawdę, która trwa w nas i będzie z nami na wieki. (3) Niech będzie z nami łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, w prawdzie i miłości. (4) Ucieszyłem się bardzo, ponieważ dowiedziałem się, że niektóre z twoich dzieci chodzą w prawdzie, zgodnie z przykazaniem, które otrzymaliśmy od Ojca. (5) A teraz, proszę cię, pani – nie jako ten, który pisze ci nowe przykazanie, lecz to, które mieliśmy od początku – abyśmy się wzajemnie miłowali. (6) A na tym polega miłość, że postępujemy zgodnie z Jego przykazaniami. To jest przykazanie, jak słyszeliście od początku, abyście zgodnie z nim postępowali. (7) Gdyż wielu zwodzicieli wyszło na świat, którzy nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Ktoś taki jest zwodzicielem i antychrystem. (8) Uważajcie na siebie, abyście nie stracili tego, co wypracowaliście, lecz abyście otrzymali pełną zapłatę. (9) Każdy, kto wykracza poza i nie trwa w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Kto trwa w nauce, ten ma i Ojca, i Syna. (10) Jeśli ktoś przychodzi do was, i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go. (11) Ten bowiem, kto go pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. (12) Wiele mam wam do napisania, lecz nie chcę za pośrednictwem kartki i atramentu. Mam bowiem nadzieję, że będę u was i porozmawiamy osobiście, aby nasza radość była pełna. (13) Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry.

Powrót do listy ksiąg