Biblia Hosanna

3 Jana

Powrót do listy ksiąg

Rozdział 1
(1) Prezbiter do umiłowanego Gajusza, którego ja miłuję w prawdzie. (2) Umiłowany, modlę się, aby dobrze ci się powodziło we wszystkim, i abyś był zdrowy, tak jak dobrze powodzi się twojej duszy. (3) Ucieszyłem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o twojej prawdzie, jak ty chodzisz w prawdzie. (4) Nie ma dla mnie większej radości niż ta, gdy słyszę, że moje dzieci chodzą w prawdzie. (5) Umiłowany, postępujesz wiernie, gdy trudzisz się dla braci, zwłaszcza dla przybyszów. (6) Oni złożyli przed kościołem świadectwo o twojej miłości. Uczynisz dobrze, zaopatrując ich na drogę, jak przystoi przed Bogiem. (7) Wyruszyli bowiem dla Imienia, nie przyjmując nic od pogan. (8) My więc powinniśmy takich przyjmować, abyśmy stali się współpracownikami prawdy. (9) Napisałem coś do kościoła, ale Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie przyjmuje nas. (10) Dlatego jeśli przyjdę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, obmawiając nas niegodziwymi słowami, a jakby i tego było mu mało, nie przyjmuje braci, a tym, którzy chcą [ich przyjąć], zabrania i wyrzuca z kościoła. (11) Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Ten, kto czyni dobro, jest z Boga. Ten, kto czyni zło, nie widział Boga. (12) Demetriuszowi wszyscy wystawili dobre świadectwo, nawet sama prawda. My również składamy świadectwo, a wiesz, że nasze świadectwo jest prawdziwe. (13) Wiele miałem ci napisać, ale nie chcę pisać do ciebie za pomocą atramentu i pióra. (14) Mam bowiem nadzieję, że wkrótce cię zobaczę i porozmawiamy osobiście. (15) Pokój tobie! Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów przyjaciół imiennie.

Powrót do listy ksiąg