Biblia Hosanna

Judy

Powrót do listy ksiąg

Rozdział 1
(1) Juda, niewolnik Jezusa Chrystusa, brat zaś Jakuba, do tych, [którzy są] umiłowani przez Boga Ojca i zachowani w Jezusie Chrystusie, [oraz] powołani. (2) Miłosierdzie i pokój, i miłość niech się wam rozmnożą. (3) Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne, aby napisać do was [i w ten sposób was] zachęcić, abyście walczyli o wiarę, która raz [na zawsze] została przekazana świętym. (4) Wkradli się bowiem pewni ludzie, na których od dawna ciąży ten wyrok, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Władcy i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (5) Chcę wam więc przypomnieć, [którzy] wszystko raz [na zawsze] wiecie, że Jezus, który wyratował lud z ziemi egipskiej, za drugim razem tych, którzy nie uwierzyli, wytracił. (6) Także aniołów, którzy nie zachowali swojego pierwotnego stanu, lecz porzucili własne mieszkanie, uwięził w wiecznych pętach, w mroku, na sąd wielkiego dnia. (7) Także Sodoma i Gomora wraz z okolicznymi miastami, które w podobny sposób oddały się rozpuście i podążyły za innym ciałem, są ukazane jako przykład, ponosząc karę wiecznego ognia. (8) Podobnie i ci, którzy śnią [prorocze] sny: z jednej strony plugawią ciało, z drugiej zaś bluźnią przeciwko Chwałom. (9) A [przecież] Michał, przełożony aniołów, gdy rozprawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego oskarżenia, ale powiedział: Niech Cię Pan skarci! (10) Oni natomiast bluźnią przeciwko temu, czego nie znają. A to, co instynktownie niczym nierozumne zwierzęta znają, prowadzi ich do zguby. (11) Biada im, bo poszli drogą Kaina i dla zapłaty pogrążyli się w błędzie Balaama, i zginęli w buncie Korego. (12) Są oni wrzodami na waszych agapach. Gdy ucztują razem [z wami], pasą się bez bojaźni. Chmury bezwodne miotane przez wiatry, bezowocne drzewa późnojesienne, wykorzenione, [ponieważ] obumarły podwójnie. (13) Dzikie fale morskie, wyrzucające [na brzeg] swój własny bezwstyd, zbłąkane gwiazdy, dla których mrok ciemności na wieki zachowany. (14) A prorokował o nich siódmy po Adamie, Henoch, który mówił: Oto przyszedł Pan wśród miriad swoich świętych, (15) aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać każdą duszę za wszystkie bezbożne czyny, których się dopuścili, i za wszystkie twarde [słowa], które wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy. (16) To oni narzekają, skarżą się na los, postępują zgodnie ze swoimi żądzami, a usta ich mówią nadmiernie dużo, schlebiając ludziom dla zysku. (17) Wy natomiast, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa, wypowiedziane uprzednio przez apostołów naszego Pana, Jezusa Chrystusa, (18) którzy mówili wam, że w czasie ostatecznym pojawią się szydercy postępujący zgodnie ze swoimi bezbożnymi żądzami. (19) To ci, którzy się odłączają, polegający wyłącznie na zmysłach, nie mający Ducha. (20) Wy natomiast, umiłowani, budując samych siebie na [fundamencie] waszej najświętszej wiary, módlcie się w Duchu Świętym. (21) Zachowajcie siebie samych w miłości Boga, oczekując na miłosierdzie Pana naszego, Jezusa Chrystusa, [które prowadzi] do życia wiecznego. (22) A dla tych, którzy powątpiewają, miejcie litość. (23) Ratujcie ich, wyrywając ich z ognia. Dla innych miejcie litość połączoną z obawą, czując odrazę nawet do chitona splamionego przez ciało. (24) A temu, który może ustrzec was od upadku i stawić z radością jako niewinnych wobec swojej Chwały, (25) jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała i majestat, moc i władza od wszystkich wieków, i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.

Powrót do listy ksiąg