Biblia Hosanna

Kolosan

Powrót do listy ksiąg

1
(1) Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, (2) do tych, którzy są w Kolosach, świętych i wiernych braci w Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca. (3) Dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy, (4) [bo] słyszymy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i miłości, którą macie do wszystkich świętych, (5) z powodu nadziei, która jest dla was odłożona w niebiosach, o której wcześniej usłyszeliście w Słowie Prawdy Ewangelii, (6) które dotarło do was, wydaje owoce i wzrasta, tak na całym świecie, jak i w was, od tego dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, (7) zgodnie z tym, jak nauczyliście się od Epafrasa, umiłowanego współniewolnika naszego, który jest dla was wiernym sługą Chrystusa, (8) który też doniósł nam o waszej miłości w Duchu. (9) Dlatego i my, od dnia, w którym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście zostali napełnieni poznaniem Jego woli w całej mądrości i zrozumieniu duchowym, (10) abyście postępowali godnie Pana w pełni się podobając, w każdym dobrym uczynku, wydając owoce i wzrastając w poznaniu Boga, (11) umacniani wszelką mocą zgodnie z potęgą Jego chwały we wszelkiej wytrwałości i cierpliwości, z radością (12) dziękując Ojcu, który uzdolnił was do udziału w dziedzictwie świętych w świetle,

2

3

4

Powrót do listy ksiąg