Poświęć kilka godzin życia, aby odkryć głębię Biblii. Już dziś możesz rozpocząć darmowy kurs biblijny poprzez e-mail.

Korespondencyjny Kurs Biblijny jest przeznaczony dla każdego, bez względu na wyznawaną religię, płeć, wiek, czy dotychczas zdobyte wykształcenie.

W czasie kursu otrzymasz na e-mail 8 lekcji, które będą zawierać:
- Fragment Pisma Świętego do przeczytania
- Krótki wykład do wysłuchania/obejrzenia
- Kilku pytań do przemyślenia.

Jeśli chcesz rozpocząć bezpłatny kurs korespondencyjny, wypełnij poniższy formularz:

Podaj swój e-mail:


Pamiętaj, że udział w kursie do niczego Cię nie zobowiązuje i w każdej chwili możesz przerwać jego realizację. Twój adres mailowy będzie na czas kursu przechowywany przez jeden z protestanckich zarejestrowanych związków wyznaniowych - Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP, Zbór w Rokitnie Szlacheckim. Adres nie będzie wykorzystywany do przesyłania reklam i nie zostanie udostępniony nikomu innemu.