Chrześcijanie wiary ewangelicznej na ziemi częstochowskiej

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zborem chrześcijan wiary ewangelicznej. Zbór nasz powstał 6 września 2020 roku w wyniku działalności Szkoły Biblijnej Hosanna - instytucji promującej czytelnictwo Pisma Świętego. Od 24 września 2021 jesteśmy częścią Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP - związku wyznaniowego wpisanego do rejestru MSWiA pod pozycją 25.

W co wierzymy?

Chrześcijanie ewangeliczni, zwani czasem protestantami, to światowy i w chwili obecnej najszybciej rozwijający się nurt chrześcijaństwa. Uważamy, że w oczach Bożych uczyniliśmy tak wiele zła, że nigdy już nie zdołamy zasłużyć na niebo poprzez spełnianie dobrych uczynków. Jedyną naszą nadzieją na ratunek jest to, że Bóg wpuści nas do nieba za darmo, dzięki zasługom Jezusa Chrystusa. Udzielamy chrztu wyłącznie osobom dorosłym, które świadomie wyznały wiarę w Jezusa Chrystusa, zgodnie z Biblią, poprzez całkowite zanurzenie w wodzie.
Spożywamy komunię w sposób, który nakazał Jezus Chrystus, czyli pod postacią chleba i wina. Naszym kościołom przewodzą pastorzy, którzy zazwyczaj posiadają żony i dzieci. Nie pobieramy opłat za udział w nabożeństwach ani za chrzty, śluby i pogrzeby. W pracy, szkole i wśród sąsiadów staramy się poprzez nasze dobre uczynki pokazywać piękno nauki naszego Zbawiciela.
Naszą wiarę opieramy wyłącznie na Piśmie Świętym, a nie na tradycjach wymyślonych przez ludzi.

Uznajemy następujące wyznania wiary: Skład Apostolski, Nicejskie Wyznanie Wiary, Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary, Wyznanie Wiary Thomasa Helwysa z roku 1611, Wyznanie Wiary Jana Prochanowa oraz Zasady Wiary Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.

Adres kancelarii zboru

KChWE Zbór w Rokitnie Szlacheckim
Rokitno Szlacheckie
Szlachecka 42
42-450 Łazy
tel. 605 25 10 15
e-mail: hosanna@superbiblia.pl

Dane do przelewu

Odbiorca: KChWE Zbór w Rokitnie Szlacheckim
Nr rachunku: 59 1020 2498 0000 8502 0734 7158
Tytułem: Darowizna na cele kultu religijnego

Nabożeństwa

Wspólnota chrześcijan w Rokitnie Szlacheckim: Niedziela, godz. 17.00
Wspólnota chrześcijan w Częstochowie: Niedziela, godz. 10.00
Studium Pisma Świętego w Sosnowcu: Piątek, godz. 19.15-20.00

Duszpasterze zboru

Przemysław Gola, Pastor Zboru: Absolwent filologii klasycznej (greka, łacina, hebrajski) na Uniwersytecie Śląskim, Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu, kursu języka hebrajskiego w Israel Institute of Biblical Studies przy Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Teolog, filolog i tłumacz, autor publikacji w zakresie historii kościoła.